Malaise woningmarkt drukt op banken

De malaise op de Nederlandse huizenmarkt wordt een steeds groter probleem voor de Nederlandse banken. Vele banken zijn net herstellende van de financiële crisis van 2008 en worden nu meteen geconfronteerd met stijgende verliezen en steeds strenger wordende financiëringsvoorwaarden.

Volgens marktkenners kan deze situatie niet langer doorgaan en naar verwachting zal de Nederlandse overheid gaan onderhandelen over meer bezuinigingsmaatregelen om het begrotingstekort in lijn te brengen met de EU- vereisten in 2013. Naast belastingverhogingen en bezuinigingen wordt het tijd om de enorme Nederlandse hypotheekschuld aan te pakken.

In totaal bedraagt de Nederlandse hypotheekschuld ongeveer €640 miljard, wat ruim 100% meer is dat het bruto binnenlands product (bbp). Nederland en Denemarken spannen samen de kroon in Europa als we kijken naar schuld. Een van de belangrijkste oorzaken zijn de Nederlandse huizenprijzen die sinds 2008 maar liefst 10% zijn gedaald en het einde van de daling lijkt nog niet in zicht.

Daarnaast is stijgende werkloosheid en een toename van een aantal huishoudens wat zijn rekeningen niet meer kan betalen niet stimulerend voor de Nederlandse economie.  Diverse huishoudens kunnen hun lasten niet meer betalen door hun hypotheek. En zo is de cirkel weer rond met de huizenmarkt. Kortom het is een situatie waarin op korte termijn verandering in moet worden gebracht stellen marktkenners.

Naast marktkenners voelen banken ook steeds meer druk. De Nederlandsche bank waarschuwde vorige maand in zijn jaarverslag dat een langdurige recessie zou kunnen leiden tot nog meer problemen in de kapitaalmarkt.  Nederlandse banken zijn sterk afhankelijk van zogenaamde ‘wholesale funding’ om de hypotheken de financieren, vanwege een gebrek aan deposito’s van bedrijven en huishoudens. Het tekort bedraagt momenteel 480 miljard euro en loopt steeds verder op.  Ondanks de financiële crisis in 2008 heeft deze er wel voor gezorgd dat de  banken een stuk sterker in hun schoenen staan. Toch is het van uiterst belang dat er verandering komt in de huidige situatie. Wij zijn erg benieuwd naar de plannen van minister De Jager.

Bron:

beursfacts.nl

Laat wat van je horen

*